Astu liikmeks

Eesti Kopsuliidu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes toetab Eesti Kopsuliidu eesmärke. Liikmeid võtab vastu üldkoosolek avalduse põhjal.

EKL liikme ja toetajaliikme kohustus on tasuda liikmemaksu vastavalt üldkoosolekul kehtestatud korrale; kui toetajaliige ei ole liikmemaksu tasunud, ei ole tal ka toetajaliikme õigusi kuni maksu tasumiseni, kui toetajaliige ei ole tasunud eelmise aasta liikmemaksu, on üldkoosolekul õigus ta Eesti kopsuliidust liikmeskonnast välja arvata. Teiseks kohustuseks on informeerida Eesti Kopsuliidu juhatust Eesti Kopsuliidu logo ja nime kasutamisest.

Füüsilised isikud saavad liituda meie liikmeteks, osaleda meie teabepäevadel ja saada tasuta trükiseid tervise teemadel, mida me välja anname (ühekordne liitumistasu 2 €, aastamaks 6 €, mittetöötavatele isikutele, pensionäridele aastamaks 3 €).

Juriidilised isikud saavad liituda meie toetajaliikmeteks (liitumistasu puudub, aastamaks 255,65 €).

Toetajaliikme ja sponsorite õigused on:

- osaleda kõigil eesti Kopsuliidu korraldatavatel üritustel,

- esitada ettepanekuid eesti Kopsuliidu tööks,

- saada täielikku informatsiooni seltsi tööst,

- korraldada reklaami ürituste toimumiskohtades;

- võimalus üritusele nime anda;

- nimetamine meediakanalites;

- kasutada Eesti Kopsuliidu logo;

- nimetamine veebileheküljel;

- loobuda eesti kopsuliidu toetajaliikme staatusest.

Siin Te leiate Eesti Kopsuliitu liikmeks astumise avaldusi:

Täidetud ankeedid palume saata e-mailile helvi.ekl@mail.ee ;

saata postiga või tuua aadressil:

Eesti Kopsuliit
Hiiu tänav 42, 11619 TallinnOlulised teated

1) Teabepäev ja üldkoosolek 21.09.19. kell 12:00 klubis Raavis (Raua 1) ***************** 2) Võimlemine alates 17.09. kell 11:00 (igal teisipäeval) ja alates 19,09. kell 11:00 (üle nädala neljapäeviti) Klubis Raavis (Raua 1) *********************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2019 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.