Finantsaruandlus

Arveldusaastaks Eesti Kopsuliidus on kalendriaasta. Majandustegevuse kokkuvõtted esitatakse esimese kvartali lõpuks revisjonikomisjonile, kes koostab juhatusele ettekande järgneva ühe kuu jooksul.

Riigieelarvest projekti põhiste tegevuste läbiviimiseks eraldatavate toetuste finantsaruandlust koostab liidu raamatupidaja, mille ta esitab juhatusele ning juhatus omakorda toetuse väljastajale.

Läbiviidud projektide finantsaruannetega tutvumiseks valige sobiv aruandeperiood

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Olulised teated

Järgmine Eesti Kopsuliidu teabepäev toimub 27.04.19. algusega kell 12:00 klubis "Raavis" (Raua tn 1). Esinejaks on kopsuarst dr.Svetlana Sergejeva ettekandega "Allergia ja kopsuhaigused". *********************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2019 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.