EKL aastal 2005

EKL korraldas aastal 2005 järgmised teabepäevad ja üritused

8. jaanuar – Uue Aasta tähistamine, aastaplaani koostamine. Prof. Jannuse loeng: „Mille poolest astma ja KOK erinevad?“

5. veebruar – Lektor proviisor Majju Tressum „Külmetus, viirused ja nende ennetamine. Eesti ravimipoliitika“.

5. märts – seminar „Himaalaja mäestiku soola tervistavast mõjust“. Lektor Gertrud Langeheine, tõlkis Olga Sumbajeva.

2. aprill – loeng „Suitsidaalsest mõtlemisest suitsiidini“. Lektor Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi magistrant Merike Sisask

3. mai – Rahvusvahelise Astmapäeva tähistamine A. H. Tammsaare pargis. Kopsufunktsiooni mõõtmine. Kopsuliitu tutvustavate ja krooniliste kopsuhaiguste kohta käivate selgitavate materjalide tasuta jagamine, kohapeal kerkinud küsimustele vastamine. Suitsetamisvastaste materjalide jagamine ja suitsetamisest loobumise nõustamine. Läbiviijad: Aet Raukas, Ingrid Täht, Helle-Mai Loit, Lea Laht, Ülle Roden, Olga Sumbajeva, Boris Lapidus ja Eleriin Loodsalu. Astmapäeva üritus toimus tänu toetajaliikme Glaxo SmithKline’i sponsorabile. Kohal viibis veel lisaks mitmeid Kopsuliidu liikmeid.

7. mai – ekskursioon Lääne-Eesti pankrannikule. Keila-Joa, Padise klooster, Harju-Madise, Paldiski, kus imetleti tuulegeneraatoreid, Pürksi, Dirhami sadamas toimus piknik. Osales 41 inimest. Tutvumine looduskaunite kohtadega. Ekskursioonijuht tutvustas kohalikke ravimtaimi.

1. oktoober – I sügisene koosolek. Uute plaanide tutvustamine, EPI Kojale esitatavate projektide lühiarutelu. Loeng „Linnugripp maailmas, kas ka Eestis?“ lektor Aet Raukas.

5. november – lektor dr. Tõnu Peets „Osteoartroos – mis see on?“ Seejärel meeleolukas slaidiprogramm Kreetast ning sirtaki muusikat.

19. november – rahvusvahelise KOK-i päeva tähistamine (lugege täpsemalt ürituse kohta Siin) Rahvusraamatukogus. Tegemist on juba traditsiooniks kujunenud üritusega, millega Kopsuliit tutvustab kõigile huvilistele kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust, räägitakse, millega on tegu, kuidas seda haigust vältida ning kui see juba on tekkinud, kuidas sellega toime tulla. Seekordseteks esinejateks olid: dr. Anneli Kullamaa „KOK diagnostikast“, füsioterapeut Katrin Kõre „KOK haigete ravivõimlemisest“ ning dr. Kaja Arbeiter „Ravimsoostumusest“. Seejärel demonstreeriti „Tubakast lahti“- telesaadet, mis oli eetris ETV-s 2 aastat tagasi, saatejuht Mart Sander. Kaetud oli kohvilaud, osales ravimfirma Engelhard Arznemittel oma väljapanekuga. Üritus sai teoks tänu toetajaliikme GlaxoSmithKline sponsorabile.

10. dets. – Ametisolnud juhatuse aruandekoosolek, revisjonikomisjoni aruanne, uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine. Kohal viibis enamus EKL liikmetest (50 inimest). Seejärel jõulupidu, mille laua kattis ravimfirma Schering-Plough ning esines Voldemar Kuslap.

Juhatus aastateks 2006-2009

1. Aet Raukas

2. Helle-Mai Loit

3. Ly Jannus-Pruljan

4. Helvi Telliskivi

5. Olga Sumbajeva

6. Laine Möldre

7. Õie Sisask

Revisjonikomisjon aastateks 2006-2009

1. Viiu Hein

2. Anastassia Pärnsalu

3. Ago Adermann

EKL osales aastal 2005 järgmistel üritustel:

4. veebr. - Eesti Haigekassa riigihanke tutvustus. Üleriigilised projektid ja nende eesmärgid. Osales H. Telliskivi.

3. märts – Sotsiaalministeeriumi ja EPI Koja projekti tutvustus „Puuetega inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil“. Osales H. Telliskivi.

29. märts – EPI Koja seminar „Mida on uut tööseadusandluses ja tüüplepingute koostamine“. Osales H. Telliskivi

28.-29. aprill – Rehabilitatsiooni mess. Osales H. Telliskivi.

10. mai – Rehabilitatsiooni infotund. Muudatused määrustes. Osales H. Telliskivi.

2.-3. juuni – EPI Koja üldkogu Värskas. Raamatupidamise seminar. Osales H. Telliskivi.

14. september – EPI Koja üldkogu. Osales H. Telliskivi.

16.detsember – Ravimitootjate Liidu ja patsientorganisatsioonide kohtumine Tuglase-Underi keskuses. Ravimitootjate Liidu esindaja pr. Mari Levo kõneles sissejuhatuseks ravimipoliitikast ja hinnakujundusest üldiselt, seejärel arutati võimalusi omavaheliseks koostööks. Leiti, et Ravimitootjate Liit saab patsientorganisatsioone aidata eelkõige infoga, samuti abistada ravi ja medteenustega rahulolu uuringu läbiviimisel. Osales A. Raukas.

Olulised teated

Reedel, 5. jaanuaril 2018 kell 11 toimub Eesti Kopsuliidu liikmete ühine ekskursioon Tervishoiumuuseumisse Tallinnas. Registreerumine Maie Vassari juures (telefon 5837 6864 või e-mail maievassar001@hot.ee) NB! Kohtade arv on piiratud! *******************************************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2018 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.