EKL aastal 2008

Eesti Kopsuliidu 2008.a. tegevusaruanne

Eesti Kopsuliit tegeleb kopsuhaigetele informatsiooni andmisega, kuidas hoiduda kopsuhaigustest, haiguste ravimisega ja rehabilitatsiooniga. Kopsuliidu tegevuste valdkonnaks on seega meditsiin, tervisedendus, kopsuhaigusi põdevate isiskute elukvaliteedi tõstmine läbi kvaliteetse koolituse. 2008. aasta koolitusprogrammi teemaks oli organismi tegevusvõime säilitamine ja parandamine ja eneseabi, kuna see on väga tähtis kvaliteetse elu osa kopsuhaigustega isikutel. Kopsuliidu programmide eesmärgiks on pidev loengute ja seminaride abil õpetada patsiente oma seisundit hindama, vastavalt sellele käituma ning säilitama oma aktiivset elu. Patsiendi kaudu kaasatakse programmidesse ka tema pereliikmed, sest kroonilistele haigetele on väga oluline mõistva ja abivalmi kodu olemasolu, kellele ta saaks toetuda

2006 aastast alates on tegeletud ka  ravivõimlemisega liikmete seas. On antud välja vastav brošüür nii eesti kui vene keeles ja ravivõimlemise seansid toimuvad kord nädalas. See õpetab patsiente, aitab sellega  kopsuhaigetel inimestel parandada enesetunnet ja tõsta nende toimetulekut igapäevaelus vajalike tegevustega. Füsioteraapial on tähtis osa hingamisraskustega patsientide üldises ravis. Hästi planeeritud ravivõimlemise sessioonid aitavad kopsuhaigusega inimestel õigesti hingama, parandada ja tõsta nende toimetulekut igapäevaelus vajalike tegevustega, parandada ja tõsta elukvaliteeti ja aeglustada vananemisega seotud muutusi.

Käesoleval ajal on Eesti Kopsuliidus liikmeid 97 ja  toetajaliikmeid 4 ravimifirmat. 

Majandusraha on kasutatud järgmiste Eesti Kopsuliidu teabepäevade läbiviimiseks, mille teemade vastu on alati olnud elav huvi:

·        Jaanuaris „Uut astma ravis“ Lektor  kopsuarst Ingrid Täht.

·        Veebruaris  „Bakteriaalsed meningiidid“ lektor nakkushaiguste arst Anu Mill.

·        Märtsis „Hingamistehnikad ja võimlemine kopsuhaigetele“  lektor füsioterapeut Katrin Kõre.

·        Aprillis rääkis oma töödest ja tegemistest Eesti Vabariigi regionaalminister Urve Palo.

·        Oktoobris „Joogid- karastusjoogid, energiajoogid, vesi” lektor Tiiu Liebert, Tallinna Tehnikaülikool, Toiduainete Instituut.

·        Novembris „Tervislik toitumine. Rasvad” lektor Tiiu Liebert, Tallinna Tehnikaülikool, Toiduainete Instituut.

III kvartalis andis Kopsuliit välja brošüüri „Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse põdeja

meelespea” III. osa, mis käsitleb kopsuhaigete ravivõimlemist, vene keelse versiooni,

1000 eksemplari. Brošüüris on koos illustratsioonidega esitatud kokkuvõtlikult põhilised

kopsuhaigust põdevale haigele sobivad füsioteraapia meetodid, mida patsient kasutada

saab. Järgmisel aastal on plaanis tõlkida vene keelde ühte trükist – „Astma”, mis käsitleb

haiguse tekkepõhjusi, diagnoosimise eripärasid ning ravivõimalusi, tõstab inimese

teadlikkust astma olemusest ning õpetab neid korrektselt oma seisundit hindama,

ravimidoose reguleerida ning arsti või astmaõe poole pöörduma.  Vene keelsete

materjalide trükimine oli oluline, kuna kopsuhaiguste patsientide seas on palju vene keelt

kõnelevaid isikuid.

„Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse põdeja meelespeade” vastu on olnud nende välja

andmise hetkest väga suur nõudlus, seega pidi Kopsuliit selle brošüüri eesti keelsest I

osast teha lisatrükk, 1000 eksemplari, kuna olemasolevad varud said otsa, kuid huvi

nende materjalide vastu püsis endiselt suur.

06. mail toimus Rahvusvahelise astmapäeva tähistamine – üks kahest EKL otseselt avalikkusele suunatud üritusest. Selle aasta teema oli „Astmat saab kontrolli all hoida!” Üritus toimus üheaegselt kolmes Tallinna haiglas: Kesklinna Lastepolikliiniku ja SA PERH Mustamäe Haigla fuajeedes ning LTKH Pelgulinna Haigla I korruse astmakabinetis. Ürituse raames oli kõikidel huvilistel võimalus lasta oma kopse kontrollida spirograafia ehk SPG abil, võtta kaasa trükiseid, vestelda arstiga ning saada infot astma ja allergia ning nende ravi kohta. Külastajaid jätkus ürituse lõpuni kõigis kolmes kohas, hinnanguliselt 200-250 inimest/koht, kokku kuni 700 inimest. Eelneval päeval ilmus koostöös Eesti Päevalehe Terviselehega Terviselehe Allergia Erileht, milles EKL juhi Olga Sumbajeva artikkel Astmapäevast ning dr. Erve Sõõru artikkel astmast.  Tänu koostööle Allergialiiduga kajastati üritust laialdaselt: klipid üritusest olid AK Uudistes eesti ja vene keelsetes, Pervõi Baltiiski Kanalis, Kalev Meedias. Samal ajal Kuku Raadios intervjuud kopsuarstide dr. Erve Sõõru ja dr. Marget Savisaarega. Paljudes kesk- ja maakonna ajalehtedes, lisaks Meditsiiniuudistes ja Linnalehes, teated Astmapäeva tähistamise kohta. Nt. Ajalehes “Sakala” tänu sellele pikk artikkel astma kohta. Kopsuliidu koduleheküljele materjalid Astmapäeva kohta.

20. novembril Eesti Kopsuliit tähistas kuuendat korda traditsioonilist Rahvusvahelist KOK-i  (kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse) Päeva Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis. Ürituse lööklauseks oli sellel aastal„Õhupuuduses, kuid mitte abitu”. See positiivne teema rõhutas sellele, et õhupuudus ja teised KOK-i sümptomid ei ole ainult vananemisega seotud ning et sellele haigusele on olemas väga efektiivsed raviskeemid. Üritusest võttis osa umbes 81 inimest. Seminaril olid ette kantud järgmised loengud: „KOK-ist üldiselt” lektor dr. Aet Raukas, EKL; „Vanemaealise südame tervis – mida meeles pidada?” lektor dr. Tiia Jasjukevitsh, Ida-Tallinna Keskhaigla AS; „Liikumis- ja hingamistehnikad KOK-i põdeja meelespea III osas” lektor Katrin Kõre, assistenr Juta Eller füsioterapeudid, SA PERH; „Vanemaealise toitumine ja liikumine” lektor dr. Eve Sooba, Ida-Tallinna Keskhaigla AS. Lisaks näidati publikule suitsetamise vastast filmi ning rahvusraamatukogu fuajees teostas astmaõde Lea Laht kõikidele soovijatele tasuta SPG uuringuid. Ürituse toimimist kajastasid Linnaleht, Päevaleht, Terviseleht. Artiklid KOK-ist ilmusid Terviselehes oktoobri ja novembri kuus ja Maalehes novembris.

Toimusid ka teised elanikonnale suunatud tegevused, ennetamiseks kroonilisi kopsuhaigusi ja soovitusi suitsetamisest loobumiseks. 06. detsembril näiteks korraldas Eesti Kopsuliit avaliku jõuluaja alguse ürituse-seminari Eesti Puuetega Inimeste Kojas, milles osales 51 inimest. Teabepäeval toimus tuberkuloosi teemaline loeng, lektor professor Lii Jannus-Pruljan.

MTÜ-l Eesti Kopsuliit on olemas alates 2007 a. arengukava, mis aitab organisatsiooni eesmärke  strateegiliselt juhtida. 2008. aastal seadis Eesti Kopsuliidu juhatus endale eesmärgiks alustada arengukava täitmist. Toimus pidev organisatsiooni juhtimis- ja arendustegevus, raamatupidamisteenuste ost, aruandluse koostamine, järgneva aasta tegevuste planeerimine.

Organisatsiooni edukale toimimisele aitab kaasa ka olemasolev informatiivne kodulehekülg. Internetileheküljel toimub regulaarne info uuendamine, uudiste sisestamine. Kodulehekülje www.kopsuliit.ee keskmine külastajate arv kuus on 4000 sisenemist. Kõik info lehekülje peal on avalik ning nähtav kõigile.

 

Olga Sumbajeva

Eesti Kopsuliidu juhatuse liige.

15. jaanuar 2009 a.

Olulised teated

Reedel, 5. jaanuaril 2018 kell 11 toimub Eesti Kopsuliidu liikmete ühine ekskursioon Tervishoiumuuseumisse Tallinnas. Registreerumine Maie Vassari juures (telefon 5837 6864 või e-mail maievassar001@hot.ee) NB! Kohtade arv on piiratud! *******************************************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2018 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.