EKL aastal 2009

Eesti Kopsuliidu 2009.a. tegevusaruanne

Eesti Kopsuliit tegeleb kopsuhaigetele informatsiooni andmisega, kuidas hoiduda kopsuhaigustest, haiguste ravimisega ja rehabilitatsiooniga. Kopsuliidu tegevuste valdkonnaks on seega meditsiin, tervisedendus, kopsuhaigusi põdevate isiskute elukvaliteedi tõstmine läbi kvaliteetse koolituse. 2009. aasta koolitusprogrammi teemadeks oli organismi tegevusvõime säilitamine ja parandamine, oma tervisliku seisundi hindamine ning selle halvenemise ennetamine, kuna need on väga tähtsad kvaliteetse elu osad kopsuhaigustega isikutel.  

Kopsuliidu programmide eesmärgiks on loengute ja seminaride abil õpetada patsiente oma seisundit hindama, vastavalt sellele käituma ning säilitama oma aktiivset elu. Patsiendi kaudu kaasatakse programmidesse ka tema pereliikmed, sest kroonilistele haigetele on väga oluline mõistva ja abivalmi kodu olemasolu, kellele ta saaks toetuda

Hästi planeeritud ravivõimlemise sessioonid toimusid ja toimuvad ka edaspidi üks kord nädalas terve aasta jooksul. Füsioteraapia aitab kopsuhaigusega inimestel õigesti hingama, parandada ja tõsta nende toimetulekut igapäevaelus vajalike tegevustega, parandada ja tõsta elukvaliteeti ja aeglustada vananemisega seotud muutusi. Füsioterapeut õpetab patsiente, aitab sellega  kopsuhaigetel inimestel parandada enesetunnet ja tõsta nende toimetulekut igapäevaelus vajalike tegevustega. Ravivõimlemisel on tähtis osa hingamisraskustega patsientide üldises ravis.

Käesoleval ajal on Eesti Kopsuliidus liikmeid 91 ja  toetajaliikmeid 4 ravimifirmat. 

2009. aasta jaanuarist detsembrini iga kuu esimesel laupäeval sai läbi viidud seitse teabepäeva. Teabepäevad sisaldavad meditsiinialaseid loenguid respiratoorsetest haigustest, nende ennetamisest ja tervise edendamisest, ravivõimalustest, aktiivsest elust koos nende haigustega. Mai kuus toimus tervist ja aktiivset eluviisi edendav matk-ekskursioon looduskauni kohta.

Teabepäevad on väga populaarsed ning  tervistedendavate teemade vastu on alati olnud elav huvi:

·         Jaanuaris firma "Forever Living" müügiesindaja Ülle Tamm, kes rääkis aaloemahlal põhinevatest loodustoodetest.

·         Veebruaris  „Suhtlemispsühholoogia“ lektor psühholoog Toomas Takjas.

·         Märtsis „Anne Veskimeister Patsientide Esindusühingust tutvustas oma organisatsiooni ning tegi oma ettekande kõige sagedamini nendelt päritud küsimuste põhjal. Samuti tutvustas Anne Veskimeister Patsientide Esindusühingust. Ta tutvustas EPF Patsientide Manifesti Euroopa Parlamendile ja Komisjonile 2009.

·         Aprillis nahaarst Dr. Ave Vahlberg tutvustas nahakasvajate sümptomeid, mille puhul peaks pöörduma arsti poole ning tema kolleeg Dr. Maigi Eisen rääkis psoriaasist, kontaktdermatiidist ning nõgesetõvest, samuti andis nõu haiguste ravi osas.

·         Oktoobris Janne Suurmaa ja Sven Suurmaa rääkisid PH tasakaalust organismist, st happe-aluse tasakaalu taastamisest organismis, tervislikust toitumisest ja haiguste põhjustest. www.phtasakaal.ee

·         Novembris vestles hambaarst-protesist hammaste tervisest ning proteesidest.

·         Detsembris pühade eelne seminar ning Jõulude tähistamine.

 

2009 aastal sai vene keelde tõlgitud trükis „Astma”, mis käsitleb haiguse tekkepõhjusi, diagnoosimise eripärasid ning ravivõimalusi, tõstab inimese teadlikkust astma olemusest ning õpetab neid korrektselt oma seisundit hindama, ravimidoose reguleerida ning arsti või astmaõe poole pöörduma.  Vene keelsete materjalide trükimine oli oluline, kuna kopsuhaiguste patsientide seas on palju vene keelt kõnelevaid isikuid.

05.05.2009 Eesti Kopsuliit koostöös Eesti Allegrialiiduga tähistas Rahvusvahelist Astma Päeva Tallinna Lastepolikliinikus. Kõik huvilised said mõõta oma kopsumahtu spirograafia abil. Professionaalne astmaõde selgitas tulemused. Rahvusvahelist Astma Päeva tähistatakse igal aastal Maailma Astma Initsiatiivi ehk GINA eestvedamisel. 2009 aasta egiidiks oli: „Astmat saab kontrolli all hoida!“ ning „Laste astmat saab kontrolli all hoida”. Seminaril kanti ette 9 loengut järgmistel astmaga seotud teemadel:

·         Astma haigus- mis see on, statistika, levimus, diagnoosimine, astma põhjused dr. Triine Annus

·         Allergia ja astma, allergiline riniit dr. Maie Jürisson

·         Astma ravi ning ennetus. Astma ja ealised eripärad (astma lastel, eakatel, rasedus) dr. Aet Raukas

·         Ravimisoostumus. dr. Marget Savisaar

·         Astmahaige perearsti juures. Dr. Diana Ingerainen

·         Toimetulek astmaga (füsioteraapia). Katrin Kõre Ettekanne OK

·         Inhalaatorite kasutamine (astmaõde). Ülle Roden

·         Toimetulek astmaga (psühholoogiline). Moonika King

Toimus ka kodulehe www.astma.ee  tutvustus.

Eesti Kopsuliit on viimasel neljal aastal ainsa Eesti organisatsioonina tähistanud rahvusvahelist kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) päeva. 2009 aastal tähistas Eesti Kopsuliit Rahvusvahelist KOK-i Päeva nii noorematele kui vanematele inimestele suunatud tervistedendava kampaania läbiviimisega koostöös MTÜ Hingeabi Assotsiatsiooniga USALDUS. Nooremale põlvkonnale suunatud kampaania oli seotud „EI- suitsetamisele“ temaatikaga, edendades õigeaegset, varajast suitsetamisest loobumist ning passiivse suitsetamise, nn „teise-käe-suitsetamise“ vähendamist, kuna suitsetamine on suurim KOK-i põhjustav riskifaktor. Läbiviidud noorte teavituskampaania „KOK ja suitsetamine“ Tallinna 12-s Kõrgkoolis ajavahemikus 18.11.-07.12.2009. Kampaania sõnumid „Õhupuuduses, kuid mitte abitu“ ning „Ema, ma armastan sind- ära suitseta“ edastati kokku 12 Tallinna kõrgkoolis umbes 30 000 üliõpilasele. Üldelanikkonna teavitamine probleemist toimus Eesti meediakanalite kaudu oktoobris-novembris (Terviseleht, Päevaleht, Linnaleht Tallinn, Linnaleht Tartu, Linnaleht Pärnu, internet)

Organisatsiooni edukale toimimisele aitab kaasa ka olemasolev informatiivne kodulehekülg. Internetileheküljel toimub regulaarne info uuendamine, uudiste sisestamine. Kodulehekülje www.kopsuliit.ee keskmine külastajate arv kuus on 4000 sisenemist. Kõik info lehekülje peal on avalik ning nähtav kõigile.

MTÜ Eesti Kopsuliidu tegevuse tulemuseks on haigete ja nende pereliikmete teadmiste täiendamine, mille abil patsient saab enda elukvaliteeti tõsta. Üldise tervisliku seisundi ja igapäevase toimetuleku paranemine kopsuhaigusi põdevatel isikutel, nende elukvaliteedi tõus läbi aktiivsema eluviisi. Teiseks tulemuseks on Eesti Kopsuliidu tegevuse avalikustamine üle Eesti ning terve elanikkonna teadmiste täiendamine kopsuhaiguste ravi ja ennetamise osas.

 

Olga Sumbajeva

Eesti Kopsuliidu juhatuse liige.   

01.02.2010 a.

 

Olulised teated

Reedel, 5. jaanuaril 2018 kell 11 toimub Eesti Kopsuliidu liikmete ühine ekskursioon Tervishoiumuuseumisse Tallinnas. Registreerumine Maie Vassari juures (telefon 5837 6864 või e-mail maievassar001@hot.ee) NB! Kohtade arv on piiratud! *******************************************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2018 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.