EKL aastal 2010

Eesti Kopsuliidu 2010.a. tegevusaruanne

 

Eesti Kopsuliit on vabatahtlik avalikes huvides tegutsev ühiskondlik organisatsioon, mis tegutseb Sotsiaal- ja Haridusministeeriumi haldusalas. Eesti Kopsuliit on kuni 1940. aastani Eesti Vabariigis tegutsenud „Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Sihtasutise“ õigusjärglane.

Eesti Kopsuliit on kopsuhaigusi põdevate inimeste esindusorganisatsioon Eestis, mis ühendab patsiente, nende omakseid, kopsuhaigustega kokkupuutuvaid meditsiinitöötajaid ning inimesi, kes soovivad oma aktiivse tegevusega kaasa aidata Kopsuliidu tööle.

Mittetulundusühing Eesti Kopsuliit on loodud 1992.a. Eesti Kopsuliit kuulub Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) alla ning osaleb aktiivselt EPIK programmides ja üritustes.

Eesti Kopsuliidu põhikirjaliseks eesmärgiks on hingamiselundite haiguste, sealhulgas tuberkuloosi ja astma ennetamine; haiguste ravi, järelravi ja igakülgse rehabilitatsiooni arendamine; Liit taotleb kopsuhaigusi põdevate inimeste ja nende perekondade sotsiaalse kaitstusega seotud probleemide teadvustamist ja lahendusteede leidmist. Eesti Kopsuliit tegeleb kopsuhaigetele informatsiooni andmisega, kuidas hoiduda kopsuhaigustest, haiguste ravimisega ja rehabilitatsiooniga. Kopsuliidu tegevuste valdkonnaks on seega meditsiin, tervisedendus, kopsuhaigusi põdevate isikute elukvaliteedi tõstmine läbi kvaliteetse koolituse.

Eesti Kopsuliidu tegevuse eesmärkideks on

·         Tagada oma kroonilisi kopsuhaigusi põdevatele isikutele eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega;

·         Tagada kopsuhaiguste levimuse ja haigusjuhtude vähenemise;

·         Arendada tervisekasvatustööd;

·         Seista kopsuhaigete ravivõimaluste paranemise eest Eestis;

·         Kanda hoolt tänapäevaste ravivõimaluste parema kättesaadavuse eest.

 

2010. aasta koolitusprogrammi teemadeks oli jätkuvalt organismi tegevusvõime säilitamine ja parandamine, oma tervisliku seisundi hindamine ning selle halvenemise ennetamine, kuna need on väga tähtsad kvaliteetse elu osad kopsuhaigustega isikutel.  

Kopsuliidu programmide eesmärgiks on loengute ja seminaride abil õpetada patsiente oma seisundit hindama, vastavalt sellele käituma ning säilitama oma aktiivset elu. Patsiendi kaudu kaasatakse programmi ka tema pereliikmed, sest kroonilistele haigetele on väga oluline mõistva ja abivalmi kodu olemasolu, kellele ta saaks toetuda.

Hästi planeeritud ravivõimlemise sessioonid toimusid ja toimuvad ka edaspidi üks kord nädalas terve aasta jooksul. Füsioteraapia aitab kopsuhaigusega inimestel õigesti hingama, parandada ja tõsta nende toimetulekut igapäevaelus vajalike tegevustega, parandada ja tõsta elukvaliteeti ja aeglustada vananemisega seotud muutusi. Füsioterapeut õpetab patsiente, aitab sellega kopsuhaigetel inimestel parandada enesetunnet ja tõsta nende toimetulekut igapäevaelus vajalike tegevustega. Ravivõimlemisel on tähtis osa hingamisraskustega patsientide üldises ravis.

Käesoleval ajal on Eesti Kopsuliidus liikmeid 97 ja  toetajaliikmeid 4 ravimifirmat. 

Jaanuarist detsembrini iga kuu esimesel laupäeval sai läbi viidud seitse teabepäeva. Teabepäevad sisaldavad meditsiinialaseid loenguid respiratoorsetest haigustest, nende ennetamisest ja tervise edendamisest, ravivõimalustest, aktiivsest elust koos nende haigustega. Mai kuus toimus tervist ja aktiivset eluviisi edendav matk-ekskursioon looduskauni kohta.

Teabepäevad on väga populaarsed ning  tervistedendavate teemade vastu on alati olnud elav huvi. Loengud on toimunud: 

·         Jaanuaris: Dr. Riina Raudsik jätkas PH tasakaalu teemalist loengute sarja, mis algas aastal 2009 ning rääkis uutest suundadest meditsiinis haiguste ravi ja ennetuse valdkonnas.

·         Veebruaris:  Ida-Tallinna Keskhaigla günekoloog rääkis vanema keskea ja veel vanemate naiste günekoloogilistest haigustest ja enesekontrollist.

·         Märtsis: Psühholoogiliste loengute sari. Loeng nr 1: "Minu piirid ja piiratus - mis need on ja kuidas nendega toime tulla", nõustaja Moonika King, MTÜ Minu Tasakaal.

·         Aprillis: Psühholoogiliste loengute sari. Loeng nr 2:  "Meeldivad pausid (lõõgastumistehnikatest)",  nõustaja Moonika King, MTÜ Minu Tasakaal.

·         Oktoobris: Loeng teemal "Kopsuhaigused ja nende ravi hiina traditsioonilises meditsiinis". Lektor dr. Rene Bürkkland. www.hiinameditsiin.ee.

·         Novembris: Loen teemal "Vanemaealiste tervislikust toitumisest". Lektor dotsent Tagli Pitsi TTÜ Toiduainete Instituudist.

·         Detsembris: Pühade eelne seminar ning jõulude tähistamine, tervis ja tervise hoidmine kassi/küüliku aastal.

 

Novembris tähistati rahvusvaheliselt kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) päeva. KOK on krooniline haigus, mis kahjustab kopse, tekitab õhupuudust ja püsivat köha. Teavet haigusest ning selle kohta, kuidas vähendada õhupuudust ja teisi haigusnähte ning oma haigusega koos paremini toime tulla, jagas Eesti Kopsuliit seminaril 25. novembril 2010 algusega kell 14.00 Pärnu Haigla konverentsisaalis.

Eesti Kopsuliit on viimasel viiel aastal ainsa Eesti organisatsioonina tähistanud rahvusvahelist KOKi päeva (WHO ettepanek) ja sellel perioodil läbi viinud avalikke üritusi, juhtimaks tähelepanu krooniliste kopsuhaiguste ennetusele, suitsetamisest loobumise vajalikkusele ning KOK-st tekkinud puudega inimeste jätkuva rehabilitatsiooni vajadusele. 2010. aastal tähistas Eesti Kopsuliit Rahvusvahelist KOK-i Päeva tervistedendava seminari läbiviimisega koostöös SA Pärnu Haiglaga.

Infopäeval sai teavet kroonilise kopsuhaiguse ja kopsude tervise säilitamise kohta, sai vestelda kopsuarstide, kopsuõe ja Kopsuliidu liikmetega, jagati infomaterjale, võimalik mõõta kopsufunktsiooni valutu spirograafia testi abil. Infopäeval esinesid järgmised lektorid: dr. Aet Raukas, dr. Ursula Moon (pulmonoloogid), Indrek Linnuste (psühholoog), Olga Sumbajeva (rehabilitatsioonispetsialist), Danek Tšuškin (füsioterapeut) jt. Seminaril kanti ette 5 loengut järgmistel KOK-iga seotud teemadel:

·         Tervis luubi all, salutogeneetiline tervisekäsitlus.

·         KOK-ist üldiselt.

·         Suitsetamine ja KOK.

·         Rehabilitatsiooniteenused krooniliste kopsuhaigustega isikutele.

·         Liikumis- ja hingamistehnikad kopsuhaiguste taastusravis.

Lisaks toimus saate „Ole Terve“ esitlemine ning tutvustati brošüüri “KOK-i põdeja meelespea” I osa kordustrükist, mida rahastas Eesti Haigekassa.

Aasta lööklauseks oli „Õhupuuduses, kuid mitte abitu”. See positiivne teema annab lootust juba haigust põdevatele isikutele ning nende pereliikmetele, rõhutades, et õhupuuduse ja teiste KOK-i sümptomite leevendamiseks on olemas väga efektiivsed raviskeemid. Kampaania oli seotud spirograafia testi kasutamise julgustamise temaatikaga, edendades õigeaegset, varajast haiguse diagnoosimist. Kerge hingamistesti SPG abil saab mõõta kopsude tervist ning efektiivne ja adekvaatne ravi muudab enesetunde paremaks ning aeglustab kopsude hävimist.

Infopäeval osales 54 inimest. Pärnu Haigla kopsuõde mõõtis kopsumahtu 42-l isikul. Nendest halbade näitudega oli 26 inimest, kellele soovitatud arsti poole pöörduda. Ei vajanud arsti visiiti 16 kõigist uuritutest. 12 spirograafia testi läbinutest isikutest kahtlustasid endal hingamisteede haigust, kuid ainult kahel nendest oli tõsine probleem ning oli vaja raviga alustada. 30 seminaril osalejat olid juba varasemalt oma haigusest teadlikud ning tegid korduva kopsumahutesti.

Organisatsiooni edukale toimimisele aitab kaasa ka olemasolev informatiivne kodulehekülg. Internetileheküljel toimub regulaarne info uuendamine, uudiste sisestamine. Kodulehekülje www.kopsuliit.ee keskmine külastajate arv kuus on 3830 sisenemist. Kõik info lehekülje peal on avalik ning nähtav kõigile. Aastal 2011 on plaanis kodulehe kujunduse muutmine, materjalide uuendamine, kaasajastamine.

MTÜ Eesti Kopsuliidu tegevuse tulemuseks on haigete ja nende pereliikmete teadmiste täiendamine, mille abil patsient saab enda elukvaliteeti tõsta. Üldise tervisliku seisundi ja igapäevase toimetuleku paranemine kopsuhaigusi põdevatel isikutel, nende elukvaliteedi tõus läbi aktiivsema eluviisi. Teiseks tulemuseks on Eesti Kopsuliidu tegevuse avalikustamine üle Eesti ning terve elanikkonna teadmiste täiendamine kopsuhaiguste ravi ja ennetamise osas.

Olulised teated

Reedel, 5. jaanuaril 2018 kell 11 toimub Eesti Kopsuliidu liikmete ühine ekskursioon Tervishoiumuuseumisse Tallinnas. Registreerumine Maie Vassari juures (telefon 5837 6864 või e-mail maievassar001@hot.ee) NB! Kohtade arv on piiratud! *******************************************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2018 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.