Finantsaruandlus

Arveldusaastaks Eesti Kopsuliidus on kalendriaasta. Majandustegevuse kokkuvõtted esitatakse esimese kvartali lõpuks revisjonikomisjonile, kes koostab juhatusele ettekande järgneva ühe kuu jooksul.

Riigieelarvest projekti põhiste tegevuste läbiviimiseks eraldatavate toetuste finantsaruandlust koostab liidu raamatupidaja, mille ta esitab juhatusele ning juhatus omakorda toetuse väljastajale.

Läbiviidud projektide finantsaruannetega tutvumiseks valige sobiv aruandeperiood

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Olulised teated

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga tuleb Eesti Kopsuliidu võimlemises ja teabepäevades 1.maini paus. Ürituste uuesti toimumise algusest anname jooksvalt uue info. *********************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2020 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.