Astu liikmeks

Eesti Kopsuliidu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes toetab Eesti Kopsuliidu eesmärke. Liikmeid võtab vastu üldkoosolek avalduse põhjal.

EKL liikme ja toetajaliikme kohustus on tasuda liikmemaksu vastavalt üldkoosolekul kehtestatud korrale; kui toetajaliige ei ole liikmemaksu tasunud, ei ole tal ka toetajaliikme õigusi kuni maksu tasumiseni, kui toetajaliige ei ole tasunud eelmise aasta liikmemaksu, on üldkoosolekul õigus ta Eesti kopsuliidust liikmeskonnast välja arvata. Teiseks kohustuseks on informeerida Eesti Kopsuliidu juhatust Eesti Kopsuliidu logo ja nime kasutamisest.

Füüsilised isikud saavad liituda meie liikmeteks, osaleda meie teabepäevadel ja saada tasuta trükiseid tervise teemadel, mida me välja anname (ühekordne liitumistasu 5 €, aastamaks 10€, mittetöötavatele isikutele, pensionäridele aastamaks 10 €).


Juriidilised isikud saavad liituda meie toetajaliikmeteks (liitumistasu puudub, aastamaks 255,65 €).

Toetajaliikme ja sponsorite õigused on:

- osaleda kõigil eesti Kopsuliidu korraldatavatel üritustel,

- esitada ettepanekuid eesti Kopsuliidu tööks,

- saada täielikku informatsiooni seltsi tööst,

- korraldada reklaami ürituste toimumiskohtades;

- võimalus üritusele nime anda;

- nimetamine meediakanalites;

- kasutada Eesti Kopsuliidu logo;

- nimetamine veebileheküljel;

- loobuda eesti kopsuliidu toetajaliikme staatusest.

Siin Te leiate Eesti Kopsuliitu liikmeks astumise avaldusi:

  1. Lliikmeks astumise avaldus juriidlisele isikule;

  2. Liikmeks astumise avaldus füüsilisele isikule.

Täidetud ankeedid palume saata e-mailile eestikopsuliit@gmail.com ;

saata postiga või tuua aadressil:

Eesti Kopsuliit
Hiiu tänav 42, 11619 Tallinn


 

Olulised teated

Eesti Kopsuliidu teabepäev toimub 30.04.22 algusega kell 11:00 huviklubis Raavis (Raua tn 6). Meile tuleb rääkima töövõime/puude/sotsiaaltoetuste teemal Põhja-Eesti Regionaalhaigla sotsiaaltöötaja Gerda Prass. *********************************


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2022 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.