Astu liikmeks

Eesti Kopsuliidu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes toetab Eesti Kopsuliidu eesmärke. Liikmeid võtab vastu üldkoosolek avalduse põhjal.

EKL liikme ja toetajaliikme kohustus on tasuda liikmemaksu vastavalt üldkoosolekul kehtestatud korrale; kui toetajaliige ei ole liikmemaksu tasunud, ei ole tal ka toetajaliikme õigusi kuni maksu tasumiseni, kui toetajaliige ei ole tasunud eelmise aasta liikmemaksu, on üldkoosolekul õigus ta Eesti kopsuliidust liikmeskonnast välja arvata. Teiseks kohustuseks on informeerida Eesti Kopsuliidu juhatust Eesti Kopsuliidu logo ja nime kasutamisest.

Füüsilised isikud saavad liituda meie liikmeteks, osaleda meie teabepäevadel ja saada tasuta trükiseid tervise teemadel, mida me välja anname (ühekordne liitumistasu 5 €, aastamaks 10€, mittetöötavatele isikutele, pensionäridele aastamaks 10 €).


Juriidilised isikud saavad liituda meie toetajaliikmeteks (liitumistasu puudub, aastamaks 255,65 €).

Toetajaliikme ja sponsorite õigused on:

- osaleda kõigil eesti Kopsuliidu korraldatavatel üritustel,

- esitada ettepanekuid eesti Kopsuliidu tööks,

- saada täielikku informatsiooni seltsi tööst,

- korraldada reklaami ürituste toimumiskohtades;

- võimalus üritusele nime anda;

- nimetamine meediakanalites;

- kasutada Eesti Kopsuliidu logo;

- nimetamine veebileheküljel;

- loobuda eesti kopsuliidu toetajaliikme staatusest.

 

Eesti Kopsuliitu liikmeks astumise avalduse vormi saab Kopsuliidu üritustel. 

Avalduse võib kirjutada ka vabas vormis ja saata

e-mailile eestikopsuliit@gmail.com  või postiga aadressil:

Eesti Kopsuliit
Hiiu tänav 42, 11619 Tallinn


 

Olulised teated

UUS TEABEPÄEV reedel, 8. märtsil kell 12.00 Nordic Hotel Forumis. Esineb erakorralise meditsiini õde Katriin Ever teemal Esmaabi kodus. Registreerimine telefonil 5837 6864.


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2024 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.