Astma ravi

Tänapäeval võib astmahaige tänu uutele, efektiivsetele ravimitele ja õige raviskeemi puhul elada normaalset elu ilma oluliste piiranguteta. Ravi eesmärk on ära hoida astmahoogude teke päeval ja öösel ning vähendada miinimumile ägenemiste arvu, mille puhul on vaja välja kutsuda kiirabi või saata astmahaige haiglaravile.

Üldine eesmärk on saavutada haige hea enesetunne ja rahuldav üldseisund võimalikult väheste ravimite ja ravimannustega.

Astmaravimid võib tinglikult jagada kahte gruppi:

1. Bronhide valendikku laiendavad ravimid (bronhodilataatorid).

Parandavad bronhide läbitavust bronhide silelihaste spasmi likvideerides. Rahvasuu on andnud neile astmapiibu nimetuse. Põletikuvastast ja ülitundlikkust vähendavat toimet neil ei ole. Toime on lühiaegne (4–6 tundi), kuid kontrollimatu tarvitamine võib kaasa tuua tõsiseid tüsistusi, mis avalduvad peamiselt südame rütmihäiretena.

Tuntumad: salbutamool, terbutaliin, formoterool, salmeterool.

Lühiajaliste inhalaatorite toime algab paari-kolme minuti pärast (salmeterool on pikatoimeline ning tema efekt ei avaldu paari-kolme minutiga, vaid pikema ajaga), suukaudsete ravimite ja süstide toime paarikümne minuti pärast. Kasutatakse astmahoo korral.  ALATI KAASAS KANDA!

2. Põletikuvastased ravimid.

Vähendavad bronhide limaskesta turset, limaeritust. Ei likvideeri astmahoogu. Kasutatatakse pikema aja vältel, et ennetada astmahoogusid, vähendada hoogude sagedust ja tugevust. Peamiselt kuuluvad siia hormoonpreparaadid, mida kasutatakse tablettidena (üldtoime, kõrvlnähtude võimalus) või pulbrit ja aerosoolidena (kohalik toime bronhidele). Põltikuvastaseid ravimeid tuleb kasutada regulaarselt ka hoogudevahelisel perioodil, vastasel korral nende toime kaob. Seetõttu tuleb ka neid ravimeid alati kaasas kanda.

Tuntumad:  prednisoloon, beklometasoon, budesoniid, flutikasoonproprionaat, montelukast.

 

Teised ravivõimalused

Astma bioloogiline ravi

Juhul kui eelpool nimetatud ravimid ei aita astmat kontrolli alla saada, on raske allergilise astma korral võimalus kasutada ka bioloogilist ravimit omalizumab. Omalizumab on immuunoglobuliin E (IgE) vastane ravim ning seda süstitakse  naha alla 1 kuni 2 korda kuus. Süsteid teostatakse pikaajalise ravina. Selle ravi tulemusena ei saa astmat välja ravida, kuid saab ära hoida või leevendada ägenemisi ning igapäevaseid haigusnähtusid. Bioloogilisele ravile sobivuse üle saab otsustada teie kopsuarst.

 

Üldpõhimõtteid ja nõudeid astma ravis:

1. Ravimeid tuleb tarvitada regulaarselt.

Arsti ettekirjutuse kohane pidev ravi aitab ära hoida astma ägenemist ja vajadust haiglaravi järele. Ravi ei tohi katkestada ka hea enesetunde ja vaba hingamise korral.

2. Pidev kontakt oma raviarstiga on hädavajalik.

Ainult ravi määranud arst saab otsustada kas suurendada või vähendada ravimiannuseid või nendest üldse loobuda. Hea kontakt raviarstiga hoiab ära arusaamatused ravimi tarvitamisel, sest arsti kohus on informeerida haiget ravimi toimemehhanismidest ja kõrvalnähtudest ning selgitada tarvitamisõpetust. Haige peab teadma millist ravimit kasutada astmahoo, millist hoogudevahelisel perioodil. Peale raviplaani koostamist tuleb haigel ja arstil kokku leppida järgnevates visiitides ja kontaktivõimalustes.

3. Haige peab oskama oma seisundit hinnata.

Kõige lihtsam on registreerida nn. astmapiibu kasutamise sagedust ööpäevas. Kõige objektiivsem on aga mõõta väljahingamise tippvooluväärtusi nn. PEF-meetri abil. Viimane on kui baromeeter, mille näidud kajastavad astmahaige seisundit paranemise või halvenemise suunas.

Kui tarvidus astmapiibu järele kasvab tavalisega võrreldes kahe või kolmekordseks või PEF-meetri näidud oluliselt vähenevad, siis võib kindel olla, et kontroll oma haiguse üle on kadumas ja raviskeemi tuleb kohe korrigeerida.

4. Astmahaige peab informeerima perekonnaliikmeid või naabreid oma haigusest.

See on vajalik juhtudel, kui haige enam ei suuda ise ennast aidata ega arstiabi kutsuda, sest raske astmahoog võib mõnikord tekkida ka hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest, regulaarsest ja nõuetekohasest ravimite tarvitamisest. Omaksed peavad teadma, millist ravimit kasutada järsku tekkiva astmahoo korral ja kuidas leida kontakti raviarstiga.

5. Astma ravi ei ole ainult astmahoogude ravi.

Kasutades ainult astmahoogude puhul tarvitatavaid ravimeid jääb haiguse põhjus– bronhide põletik — kõrvaldamata. Haigel peab olema selge ülevaade, milliseid ravimeid kasutatakse astma ägenemise korral, milliseid vaibumisperioodil.

Olulised teated

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga tuleb Eesti Kopsuliidu võimlemises ja teabepäevades 1.maini paus. Ürituste uuesti toimumise algusest anname jooksvalt uue info. *********************************

Uudised / üritused


    Avaleht         Organisatsioonist         Haigused         Ravi         Suitsetad?         Kasulik         Kontakt    
© 2020 Eesti Kopsuliit. Kõik õigused kaitstud.